učivo...................................

  • Pátek    13/4 
  • Tento týden jsme probrali

/23

2.ČT/ PS    :  po str. /30
PÍS :    str. /1 - cv.1    str./3   str. 11 - 20        
M :  po str./ 32    G :  str. /74      MP :  po str. /14      dodělat desetiminutovky 4

PRV :  po str./13