učivo...................................

  • Pátek    22/6
  • Tento týden jsme probrali

   hotovo

2.ČT/ PS  - /50
PÍS / hotovo
M :  chybí nám dodělat  67/  3-5   G: hotovo    MP :/25

PRV : hotovo